ติดต่อ :

มีปัญหาในการใช้งานระบบสามารถติดต่อมาได้ที่
webmaster@cm-classifieds.com
มีข้อเสนอแนะอะไร ก็ยินดีรับความคิดเห็นครับ


Reload Imageเงื่อนไขการลงโฆษณา

•  ขนาดของ Banner รับเฉพาะไฟล์ รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 200 k เท่านั้น มีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

Code

ตำแหน่ง

ขนาด ( Pixel)

Package

1 เดือน

Package 3 เดือน

Package 6 เดือน

Package 12 เดือน

A

Top Banner

462 x 80

800

2400

4800

9600

B

Right Banner

220 x 160

500

1500

3000

6000

C

Bottom Banner

160 x 120

300

900

1800

3600


Promotion เดือน กุมภาพันธ์ 2553

•  Package 3 เดือน รับส่วนลด 0.5 เดือน

•  Package 6 เดือน รับส่วนลด 1 เดือน

•  Package 12 เดือน รับส่วนลด 2 เดือน

 

•  กรุณาแจ้งรายละเอียดของเจ้าของ link ดังนี้

o ชื่อ – สกุล

o E-mail สำหรับติดต่อ

o เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อ

Note : ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อการติดต่อระหว่าง cm-classifieds และเจ้าของ link เท่านั้น ไม่นำไปเปิดเผยหรือเพื่อธุรกิจอื่น

•  หลังจากตกลงเลือก Package , ชำระเงิน และทาง cm-classifieds ดำเนินการลง Banner ให้แล้วสามารถเปลี่ยนแปลง package ได้ภายใน 7 วันโดยต้องมีการชำระเงินส่วนต่างก่อน

•  หลังสิ้นสุดสัญญาและไม่มีการจองต่อจากผู้อื่น ผู้ที่ลงโฆษณาก่อนหน้ามีสิทธิในการต่อสัญญาได้ภายใน 3 วันหลังสิ้นสุดสัญญา หากสิ้นสุดสัญญาแล้วทาง cm-classifieds นำ banner ออกทันที

•  กรณีที่มีการจองพื้นที่ล่วงหน้าต่อจากผู้ลงโฆษณาเดิม ทาง cm-classifieds จะแจ้งให้เของพื้นที่เดิมทราบทาง e-mail เพื่อยืนยันการต่อสัญญา หากไม่มีการติดต่อกลับภายใน 2 สัปดาห์ ทาง cm-classifieds จะถือว่าไม่มีการต่อสัญญา และสามารถให้พื้นที่แก่ผู้อื่นได้

•  ผู้โฆษณาไม่สามารถยกเลิกการโฆษณาและเรียกร้องค่าโฆษณาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย จากภัยธรรมชาติ , ปัญหาของระบบเครือข่าย , ภัยสงคราม หรืออื่นๆ ทาง cm-classifieds ขอสงวนสิทธิ์ ในการชดเชยการโฆษณา ตามแต่จะเห็นสมควร

•  ข้อความ , ธุรกิจ หรือเนื้อหาโฆษณาจะต้องไม่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี   ไม่เป็นเครื่องมือในการใส่ร้ายป้ายสี , หมิ่นประมาท   หรือหมิ่นพระบรม เดชานุภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ cm-Classifieds

•  ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้โฆษณา ทำผิดกฎข้อตกลงใดๆ ใน ข้อตกลงการบริการ ของ cm-classifieds ทาง cm-classifieds ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือหยุดพักการโฆษณาทั้งหมด ตามที่เห็นสมควร โดยจะไม่คืนค่าโฆษณาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

•  การชำระเงินจะต้องชำระตามราคา Package หรือโปรโมชั่นนั้นๆ ที่เลือก โดยไม่มีการแบ่งชำระ เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคา package รวมแล้วและจะต้องชำระค่าโฆษณาทั้งหมด ล่วงหน้าก่อน ทาง cm-classifieds.com จึงจะดำเนินการให้

•  ชื่อบัญชีสำหรับโอนเงิน

นส.สุรีย์รัตน์ อินต๊ะวงค์ (SUREERAT INTAWONG)

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาโลตัสกาดคำเที่ยง

เลขที่บัญชี 892-2-03111-9

•  หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งการโอนเงินมายังทีมงาน หลังจากตรวจสอบแล้วทาง cm-classifieds จะดำเนินการให้ภายใน 48 ชั่วโมงและส่งหลักฐานการรับเงิน รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบ